ویلایی 100 متری 2 خواب عبادی 2

5 ماه قبل

ویلایی 100 متری 2 خواب عبادی 2
مشهدعبادی 2
رهن و اجاره 10,000,000 تومان رهن + 1,000,000 تومان اجاره - ویلایی
Asset 11,000,000 تومان ماهانه 100 مترمربع 2 اتاق خواب

ازهمکف 3 پله پایین تر میباشد – امتیازات مشترک